SE31181/2012 NORD J(LÖ)CH Ronja   KoiraNet

u. FIN24321/02 FIN JCH Reeta   KoiraNet

e. FIN44310/01 FIN JCH Tainion Roni   KoiraNet

Ronja är en fantastisk tik som nedärver mycket bra. Av 26 valpar i jaktmogen ålder är 17 (65%)pristagare på jaktprov, av dessa är 10 (38%) JCH.